DARMED

DARMED

DARMED

DARMED

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DARMED"

Darmed Majdak i Wspólnicy Spółka Jawna rozpoczęła swą działalność w dniu 01 stycznia 2011 roku.


Oferujemy świadczenia medyczne z zakresu:

Poradnia Leczenia Bólu

 

Naszym celem jest niesienie pomocy w chorobie i cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym

uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta oraz stosowaniu właściwych metod diagnostycznych

i leczniczych zgodnie z obowiązującymi standardami.

 

Poradnia leczenia bólu